Anti-inflammatoire en anti-hyperalgetische activiteiten van PEA zijn duidelijk aangetoond in verschillende inflammatoire

Hier tonen we voor de eerste keer dat een nieuwe gecoultramicroniseerde composiet, gemaakt van de anandamide

congeneer PEA en het natuurlijke polyfenol quercetine (PEA-Q) oefent gunstige effecten uit op zowel inflammatoire als gemengde persisterende OA-pijn bij ratten. Hoewel de ontstekingsremmende en anti-hyperalgetische activiteiten van PEA duidelijk zijn aangetoond in verschillende ontstekingen

en neuropathische pijnmodellen [13-15, 31], rapporten over gezamenlijke ziektegerelateerde pijntoestanden zijn schaars,

zonder dat er nog geen onderzoek met PEAQ is uitgevoerd. Mogelijk kan PEA-Q na orale toediening dissociëren tot zijn afzonderlijke componenten (PEA en quercetine), hoewel er bewijs is dat het synergetische effect van PEA en polyfenolen ondersteunt [32]. OA-pijn is ongetwijfeld complex in zijn cellulaire / moleculaire mechanismen. Als zodanig kan het ontwerpen van therapieën die optimale werkzaamheid bieden, het gebruik van modellen vereisen die het mogelijk maken om verschillende kenmerken van de ziekte in de context te evalueren.

van de agent die wordt geëvalueerd. Inderdaad, we gebruikten zowel het CAR-pootoedeem als MIA-geïnduceerde OA-modellen, omdat eerdere studies informatie gaven over het mogelijke effect van de twee componenten van PEA-Q op zowel inflammatoire als neuropathische pijn. Intraperitoneale toediening van ultramicronized PEA, alleen of samen gemicroniseerd met het polyfenol luteoline, is in staat om de normale pijngevoeligheid te herstellen en de ontsteking te verminderen in een ratmodel van reumatoïde artritis [32]. Bij humane patiënten vertoonde een orale behandeling van twee weken met gemicroniseerd PEA een superieure activiteit in vergelijking met de NSAID ibuprofen bij afnemende temporomandibulaire gewrichtsontstekingspijn en verbetering van de gewrichtsfunctie (beter mandibulair bewegingsbereik) [33]. Verder, farmacologische remming van PEA-degradatie (die

verhoogt de PEA-waarden in het weefsel), resulteert in anti-hyperalgetische effecten bij modellen met arthritische pijn [34-36]. De pijnverlichtende activiteit die werd waargenomen voor PEA-Q is in overeenstemming met deze eerdere bevindingen, hoewel directe vergelijkingen moeilijk zijn als gevolg van verschillende modellen en gebruikte PEA-formuleringen. Van quercetine is gemeld dat het pijnstillende effecten uitoefent in verschillende pijnmodellen [37] en in het bijzonder in staat is om: (i) CAR-geïnduceerde mechanische hyperalgesie [37], (ii) door chemotherapie geïnduceerde neuropathische pijn [38] te verminderen , (iii) diabetische neuropathische pijn [37], en (iv) spier-mechanische hyperalgesie [39]. We konden deze waarnemingen niet bevestigen, omdat quercetine geen significant effect op pootoedeem of thermische gevoeligheid in het door de CAR geïnduceerde inflammatoire pijnmodel vertoonde. Dit schijnbare gebrek aan effect kan het gevolg zijn van verschillen in gebruikte dosering: we hebben quercetine getest met 3,3 mg / kg (equivalent aan 20 mg / kg PEA-Q), terwijl de dosering die werd gebruikt in de bovengenoemde studies ongeveer 100 mg / kg was. Verdere synergetische studies zullen nodig zijn om de bijdrage van quercetine aan de activiteit van PEA-Q beter te karakteriseren.