Effect van PEA-Q op het tijdsverloop van CAR-geïnduceerde thermische hyperalgesie

Intraplantaire injectie van CAR leidde tot een statistisch significante tijdsafhankelijke ontwikkeling van thermische hyperalgesie, waarbij de latentie na 30 minuten, 1 uur, 2 uur en 4 uur na injectie steeds kleiner werd (p = 0,0209, p <0,0001, p="0,0004," p="">< 0.0001)="" (fig.=""> Orale behandeling met PEA-Q (10 en 20 mg / kg) was effectief in het verlagen van de hyperalgetische reactie van het eerste tot het vijfde uur na injectie (p <0,0001 voor="" beide="" doses="" en="" alle="" tijdspunten)="" (figuur=""> Bovendien bleek de hogere dosis PEA-Q superieur te zijn aan de lagere (p <0,0001 op="" alle=""> Evenals bij klauwoedeem was het effect van meloxicam korter, statistische significantie ging verloren op het vijfde uur. Beperkt tot het eerste en het tweede uur na injectie was het anti-hyperalgetische effect dat werd uitgeoefend met 10 mg / kg PEA-Q significant hoger dan dat van meloxicam (respectievelijk p = 0,0309 en p = 0,0230). Superioriteit van 20 mg / kg PEA-Q ten opzichte van meloxicam werd gehandhaafd op alle tijdstippen (p <> Quercetin kon de wachttijd van de opname niet wijzigen (figuur 1b). Het percentage anti-hyperalgetische activiteit van de geteste verbindingen varieerde van 12% (quercetine) tot 57% (20 mg / kg PEA-Q) (figuur 2b).