NAD + MayContributetoLongerTelomeres

NAD + MayContributetoLongerTelomeres

NAD + is vereist voor het gebruik van de teuinprote die bijdraagt aan een lange levensduur - en specifiek voor het behouden van de lengte van kritieke telomeren.

Telomereswarenretretches ofpetpetitiveDNAstrandstapeldaneendromenvanchromosomen.Zoalsheteverbrandingvanafuse, telomeresopdeeenvaneenchromosomenstevoorziesnadateenimulatiemogel zichzelf repliceert.Onceleverancierskrijgenacritischekortlengte, celrenewirtualvirtualstops, leidend tot versnelde activeringvaneencel.13

Telomereshorteningisbothamarkerofcellularagingandapredictorofshortenedlifespan.14

Onderzoekershavebeensearchingfordrugsandotherinterventionsthatmightlengthelelomeren, intenxtxtendendlifespanand / orhealthspan.Todate, exerciseandweightlosshavebetweterably

showntobeeffectiveattelomerelengthening.15-17

Bepaalde andere voedingsstoffen, zoals resveratrol, kunnen het gebruik van virussen en toevoegingen voor de levensduur van het product in werking stellen, maar het meten van afwijkingen voor de werking van het hulpmiddel met behulp van voorbeelden van NAD +.

Conclusie: de mogelijkheid om de telomerlengte met NAD + uit te breiden, houdt rekening met het verouderingsproces en het verbeteren van de levensduur.