Palmitoylethanolamide (PEA) Overzicht (continu) -Valditiy of Research

Valditiy of Research

Wat betreft de sterke en zwakke punten van de beschikbare onderzoeken naar PEA, zijn er verschillende problemen, met name de kleine omvang van de meeste onderzoeken. Studies op basis van kleinere aantallen patiënten missen statistische sterkte voor hun conclusies, waardoor de conclusies kwetsbaar zijn voor onnauwkeurigheid. Grote, goed opgezette studies ontbreken voor het grootste deel, hoewel de recente meta-analyse in 2016 de geldigheid van PEA-effectiviteit ondersteunt.

Veiligheid en effectiviteit na verloop van tijd

PEA is een natuurlijke stof die door het lichaam wordt geproduceerd en in verschillende voedingsmiddelen voorkomt. Het is geen opioïde. Het is niet verslavend. Voorlopige studies geven aan dat PEA geen farmacologische tolerantie ontwikkelt of geleidelijk de effectiviteit verliest zoals met opioïden optreedt. Het is aangetoond dat het veilig is voor patiënten zonder gemelde ernstige bijwerkingen en er wordt aangenomen dat het acute of chronische toxiciteit mist. Het interfereert niet met andere medicamenteuze therapieën en veroorzaakt ook geen geneesmiddelinteracties. Er zijn geen bekende contra-indicaties voor PEA en patiënten met verminderde nier- en leverfunctie kunnen worden behandeld met PEA, omdat het metabolisme ervan gelokaliseerd en cellulair is en onafhankelijk van nier- en leverfuncties. Zoals met veel medicijnen, is de veiligheid bij langdurig gebruik gedurende 60 dagen niet goed onderzocht, hoewel dit in de literatuur rapporten zijn over langdurig gebruik zonder dat er problemen zijn geïdentificeerd.

Op basis van de totaliteit van het onderzochte bewijs is er een gebrek aan bijwerkingen met doses PEA tot 1200 mg microPEA per dag. Het meest voorkomende onderzochte regime was tweemaal daags 300 mg, hoewel een aanzienlijke hoeveelheid bewijs ook doses van 1200 mg / dag ondersteunt. Bijwerkingen zijn gerapporteerd als afwezig. Samenvattend, beschikbare gegevens uit dier- en mensstudies ondersteunen de veiligheid van PEA in het algemeen, en van microPEA in het bijzonder in producten die bedoeld zijn voor consumptie door mensen en dieren.PEA-producten

Formuleringen van PEA

PEA lost niet goed op in water en als zodanig is de snelheid waarmee het oplost in de maag en darm vaak de snelheidsbeperkende stap voor orale absorptie en biologische beschikbaarheid. De snelheid waarmee PEA oplost, wordt onder andere beïnvloed door de deeltjesgrootte en is daarom meestal gemicroniseerd of ultra-gemicroniseerd. (vervaardigd in zeer kleine deeltjesgrootte) om sneller op te lossen. In vergelijking met naïeve PEA (deeltjesgrootteprofiel variërend tussen 100 en 700 lm), verschillen gemicroniseerde en ultramicroniseerde PEA in hun deeltjesgrootteprofiel (respectievelijk maximaal 2 - 10 lm en 0,8 - 6 lm). Micronisatie- en ultramicronisatieprocessen leveren verschillende kristallijne structuren op met een hogere energie-inhoud en kleinere deeltjesgrootte, wat resulteert in een betere diffusie en verdeling van deze moleculen.

Bovendien combineert een recent vrijgegeven formulering PEA met lecithine als een liposomale versie van PEA die ook zorgt voor een grotere absorptiesnelheid. Head-to-head vergelijkingsstudies van de verschillende formuleringen van PEA bij mensen ontbreken echter, en er zijn dus nog geen klinische gegevens om het gebruik van één formulering boven een andere te ondersteunen.

Commerciële producten

PEA wordt momenteel als een nutraceuticum bij mensen op de markt gebracht: in sommige Europese landen (bijv. Italië, Spanje; het wordt als voedingssupplement in andere landen verkocht). Het is ook een bestanddeel van een crème die op de markt wordt gebracht voor een droge huid. GIHI Chemical biedt gemicroniseerde en ultramicroniseerde producten.


Wordt vervolgd

Artikel uit http://accurateclinic.com