PEA - Palmitoylethanolamide, een natuurlijke pijnstiller

Het volgende artikel is van: WHRIA: Women's Health & Research Institute of Australia.ERWT   -   PALM I T O Y L E T H A NO LA MI D E , A   NATU R A L PA I NK I L L E R

 

ERWT   is   een   nee   s ub t a n c e   prod u c e d   door   t h e   b ody;   ik niet   ik ben   v e r   e ff ectief   een n d   s af   t o   gebruik   zoals   een   s staat voor   pa i n   een n d   in een mm a ti on.

 

WH AT   IS   P AL M I T O Y L ET H AN O LA M I D E ?

ERWT   is   een   nee, wat ben ik ,   prot e c t i v e ,   fa t ty   m o l e c u l e   pr o d u c e d   i n   onze   b ody,   een n d   i n   a n im a ls   een n d   p antieren .   P E A   c a n be   voor u   i n   f o od   s u c h   een s   ik ben   e g g s ,   s oy   b e ans   een n d   erwten .

 

Nee b e l   Pr i ze   wi n n r   L e v i - M o n t al c i n i   i den t i f d   ERWT   zoals   een   natura l l y   o c c ur ri n g   m u l ec u l e ,   de s ci ri b g g   i ts va l ue   i n   t e n g   ch r on i c   i n f e c t i n s   een n d   p a in s .   F o l l o g g   h e r   d i s c ove r y,   h u n d r es   van   s ci e n t i f i c   s tu d i e s h ave   wees e n   c a r ri e d   o u t   t o   s h ow   t h at   ik niet   ik ben   v e r   e ff e c t ik   en   s af   t o   ons e .   P E A   is   de s ci ri d e   i n   s ci e n ti f i c w rit i n gs   zoals   een   nee   pa i n k z e r .

 

WH AT   D O ES P EA   DOE MEE   B O D Y ?

ERWT   is   een   fa t ty   ac i d   a m i de   m u l ec u l e   in v o l ved   i n   een   va r ie e   van   ce l l u l ar   f u n c t i n s   i n   c h r o n i c   pa i n   en een in mm .   Het   h als   b e e n   s h o w n   t o   h ave   niet noodzakelijk,   een t i - in f l a mm a t ory,   ant i - n o c i c e p t i ve   ( a n t i - pa i n )   een n d   een t - c o n v u ls mier   juiste zaken .   O f t e n   i n   pe op l e   w i th   c h r o n i c   d i s ord e r s , de   b o dy   d o e s   niet pro d u c e   e n o u gh   PE A ,   w h i c h   c aus e 's   pr o b ls .

 

T a k n g   P E A   t o   s u p pl e te r   de   b o dy's   s h o r t a ge   ik ben   m ay   worden   wees niet zo belangrijk   ik f   jij   h a v e   ch r o n i c   a n d e r o p h a c h. c   pa i n   een n d   in f l a mm a t i o n ,   zoals   heeft   wees e n   d em o n s t r a te d   i n   c l i n ic a l   t r i a l s .   Th es e   i n c l u de pe r i p h e r al e o p o p h a k s e n   s u c h   een s   d i a be t i c   n e u r opat h y,   H o o f d e k a k d e k a n d e k e n   p e ri p h e r a l   n e ur o pathy, c a r pal   t n n e l   Laat me maar   s ci a ti c   p a in ,   o s t e o r d i t i s ,   l o w - b a c k   pa i n ,   fa i l e d   b ack   s dringende e ry   smeer mij , deuk a l   pa i ns ,   N e u r opat h i c pa i n   in   s t r oke   een n d   m u l t i p l e   s cl e rosis,   c h r o n i c   opnieuw doen   pa i n   s y n dro m e , ch r o n i c   p e l v i c   p a in ,   Neem voor meer informatie contact op   nee, ik ben een,   een n d   v ag in a l   pa i ns .

 

WH O   S HO U LD   T A KE   EEN   S U PP L E M E N T T   O F   P E A ?

En ja   ik h   een   p a in f ul   of   ch r o n i c   hij a l th   d i s o r de r ,   e ven   ik f   jij   een re   t ki n g   ik weet het   voor   t e ch o p lo ssen,   zoals   het   h als   b ee n   s h o w n   t o   e n a nc e   t h e   e f e c t   van   me d i c a ti o n .   P e o p l e   w h o   opnieuw handelen   t o   of   f i n d   er is n e f i t   ik h   en t o e r o p a th i c   of   een t - c o n v u ls mier   d r ugs   voor   zenuw   pa i n   m ay   b e n f i t   van   P E A ,   th i s   h as be e n   s h o w n   i n   la r ge   s tud ie s   voor   s ci a ti c a   en   c a r p a l   t n n e l   Laat mij maar komen .


 

 

 

P EA   + BV I T A M INS   VOOR   N E R VE   P AIN   &   INF L A MM A T IE

ERWT   is   een   fa t ty   m o l e c u l e   t h at   hij l ps   s u p p ort   t h e   m y e l i n   ne r ve   s h e a t h s   voor   g o o d   ne r ve   fu n c t i o n .

 

De fi icie e n   van   vita m in s   f r o m   t h e   B   gro p p   c   n ot   op l y   c a u s e   nee   p a in ,   b ut   a ls o   i n c r e a se s   ik niet . A d d i t i n a l   u n p l e a s mier   s y m ptoms   c o u l d   a ls o   o c c ur,   s u c h   een s   een   w o b b l y   ga ik   ti n g l i n g   een n d   in g. g   van   t h e n ds   en   e ee t,   een   f ee l i n g   zoals   als   o n e   is   w a l k g g   o n   bed   ik ben het   of   c oot t o n   w o o l   o r   e ven   n u m b n es s   van   t h e n ds   en   f ee t.

 

T oo   niet   v i t ami n   B 1   l e advertenties   naar   d i s tu r ba n c e   in   t h e   f u n c ti o n i n g   van   de   n e rv e rs   een n d   c o n se q u e n ti jd   t o e ur o pathy   een n d   nee   p a i n .   Wh e n   en d   v i t a m i n   B 1 ,   de   p a i n   D e c e r e e r s e n   een n d   de   nee   Ik weet zeker dat ik het ben .   V i t a m i n   B 1   c   worden   t a k e n   doen   ik h   P E A ,   th i s   p r o v i des   op t i m al   s up p ort   t o   t h e   f u nc t i n n n g van   t h e   ne r ve s ,   pr e v e n ts   nee   pa i n   of   w of se n n g   pa i ns .   R e c e n   s tu d i e s   hebben   s h o w n   t h at   m elk   p e l e w i th   c h r o n i c   p a in ,   el de r l y   peo p l e   een n d   D i a be t ic s   h a v e   een n   i n a q ua t e   ben je niet   van   t e e n   v i t ami ns   i n   Het is een goed idee .   T h i s   ik ben   o n e   van   t h e   R eas s   t h at   t e e n   p e o p l e   c n n ot   worden   t re a te d   o nl y   w i th   pa i n k i ll e r s ;   ze   n e d e m o re   t h an   t h a t .   ERWT   p l us   B   ik ben in s   s u p p or t en   t h e   n e rvo u s   een n d   i mm u n e   s y s t em s   in   ca se s   van   zenuw   pa i n .

 

A R E   ER   WELKE S IDE E F F ECT S ?

De re   een re   nee   k n o w n   pr o b lem a t i c   s i d e ff e k t en .   ERWT   c   worden   t a ke n   te weten   w i th   a n y   anders   s u bs t a c e .   Ik doe mee   t h e   p a i n - r el i e v i n g   e f e c t   van   cl a ssi c   in plaats daarvan   en   a n t i - i n l a mm a t o r ie s. Er is niets mis met m e de   c a n   worden   ons e d   i n   c o m b in een t i o n   w i th   ot h e r   s u bs t a n c e s   w i th o ut   ieder   ik de   e f ecten .

 

HO W   D OI   T A KE   P EA   SU P P L E M E NT ?

ERWT   is   A l l ab l e   i n   c aps u l e   het formulier   en   zoals   een   om een l te maken   cr e a m .   Bes t   r es u ts   een re   een chi e ved   als   t a ke n   ja   m et h   voor

2 - 3   m o n ds,   een n d   u se d   i n   c o n j u n c ti o n   ik h   t h e   cr e a m .   P a l m i to y l e th a n o l a mi de   caps u l e n   s up p ort   de n e rv e 's   f r om   w aar niet in ,   w e il   de   ERWT   c am am   ca l m s   t h e   n e rv e rs   op   t h e   s ki n .   Het   ik ben   ad eel   a va i l a b l e   i n   E ur o pe, and   c a n   worden   ord e r   voor   d e ri j d   t o   A u s t a li a .   W H R I A   heeft   P E A   c a psu les   een n d   c am am   in   s tot c k,   een n d   P E W ie   V i t ami n   B   in   c ap par u   voor m .

 

M erts   i n f or m a t ion:

A s k   de   WH R IA   te een m .

 

F o r   s ci e n ti f i c   p ape r s   se e    h t t p: / / www . rs4s up pl e n s c o m / e n / o u r - s c i e n c e /